Wszystkie projekty przygotowane przez MSCG  do działania 2.3RPO WM otrzymały dofinansowanie zajmując czołowe miejsca na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Wszystkie projekty przygotowane przez MSCG do działania 1.3RPO WL ocenione pozytywnie!

W ramach konkursu złożono 367 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 58 projektów.

Udział MSCG w rynku dla działania 1.3. wynosi 15,52% ogółu przyznnych dotacji.

Wszystkie projekty przygotowane przez MSCG do działania 1.2RPO WL ocenione pozytywnie (ocena formalna) i zostały skierowane do oceny merytorycznej.