W ramach konkursu z Działania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do dofinansowania wybrano 180 projektów na łączną kwotę dofinansowania 37,7 mln PLN.

Z przyjemnością informujemy, iż 5 projektów autorstwa MSCG uzyskało wsparcie w ramach ww. Działania, których wartość przekracza 1,3 mln PLN:

 • „RAPA” S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA

  „Opracowanie prototypu szafy mroźniczej przeznaczonej do zastosowań przemysłowych.”

  Wartość projektu: 225 510,40 zł

 • WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA

  „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji makaronów instant dla Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A.”

  Wartość projektu: 77 908,00 zł

 • ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  „Badania w celu opracowania złożonego preparatu Myodiab przeznaczonego do leczenia obwodowej, symetrycznej polineuropatii cukrzycowej”

  Wartość projektu: 369 575,00 zł

 • FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ”POLA” JAN KRZYSZCZAK

  „Opracowanie znacząco ulepszonego chleba „Wygnanowskiego” z dodatkiem naturalnego złożonego preparatu polifenolowego oraz opracowanie znacząco ulepszonego procesu technologicznego jego produkcji.”

  Wartość projektu: 174 415,40 zł

 • „WILHELM HERM MULLER POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania- systemu automatyzującego proces produkcyjny pasów transportowych.”

  Wartość projektu: 470 800,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania 1.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw  złożono 105 wniosków o dofinansowanie.

Do dofinansowania zostało wybranych zaledwie 13 wniosków, w tym projekt naszego Klienta:

 • BTO Sp. z o. o.

  „Opracowanie innowacyjnej technologii nowej generacji systemu akumulatorowego Eco B-Pack (Ecological Battery Pack System)”

  Wartość projektu: 922 046,00 zł

Jeżeli są Państwo zainteresowani dotacjami na rozwój swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu:

 • 780 044 395
 • 81 444 12 73
 • bok@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy!