Mimo bardzo dużej konkurencji udało nam się pozyskać dla naszego Klienta dotację na opracowanie gry komputerowej. Dzięki przyznanemu grantowi Wnioskodawca sfinansuje  m.in. prace zespołu badawczego oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania gotowego produktu. Wartość projektu wynosi 1 247 620,00 PLN.

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów, gier komputerowych i innych instytucji stawiających czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.