W maju 2014r. ogłoszona została lista rankingowa wniosków złożonych w ramach I konkursu do Działania 8.2. POIG w 2014r. Z przyjemnością informujemy iż wszystkie 41 projektów przygotowanych przez konsultantów MSCG otrzymało wnioskowane dofinansowanie. Serdecznie dziękujemy za zaufanie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://poig.parp.gov.pl/index/more/40236