Z przyjemnością informujemy iż WSZYSTKIE projekty przygotowane przez konsultantów MSCG z Działania 1.3, 1.1, 1.7,1.6, 1.4.a, 2.3.a, 2.4.a RPO WL uzyskały wnioskowane wsparcie.

Informacje dotyczące ostatnich wyników konkursów:

* W ramach Działania 1.7 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 13/RPOWL/1.7/2012 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”, do dofinansowania wybranych zostało 39 projektów, z czego wsparcie otrzymało 12 projektów przygotowanych przez zespół konsultingowy MSCG.

* w ramach Działania 1.2. wszystkie 14 projektów przygotowanych przez zespół konsultingowy MSCG otrzymało wnioskowane wsparcie. Listę rankingową z numerem 1 otwiera projekt naszej Firmy.

* w ramach Działania 1.3 wszystkie projekty przygotowane przez zespół konsultingowy MSCG uzyskały wnioskowane wsparcie. Listę rankingową z numerem 1 otwiera projekt przygotowany przez zespół MSCG

* kolejne 60 projektów autorstwa zespołu projektowego MSCG otrzymało dofinansowanie na wdrożenie systemów informatycznych w ramach Działania 8.2. PO IG w ramach ostatniego konkursu, którego wyniki ogłoszono w październiku 2013r.

Informacje o pozostałych naborach znajdują się w zakładce aktualności.

linki do list rankingowych:

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej Działania 1.7 RPO WL 2007-2013, konkurs nr 13/RPOWL/1.7/2012 PDF

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013, konkurs nr 08/RPOWL/1.2/2012 PDF

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL 2007 – 2013- konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012PDF

Wszystkim naszym Klientom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za okazane zaufanie i owocną współpracę.