Z przyjemnością informujemy, iż wśród projektów, które otrzymały rekomendacje do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw znalazł się projekt naszego Klienta.

Do dofinansowania zostało rekomendowanych 55 projektów, w tym projekt naszego Klienta o wartości blisko 4 mln PLN.

SOLVERA Gawel Technology S.A. zwiększy potencjał badawczy poprzez rozwój laboratorium CBR.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu i trzymamy kciuki, aby stworzone centra badawczo – rozwojowe w jak największym stopniu przyczyniły się do rozwoju i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

  • Artur Wójtowicz
    Opiekun Klienta Biznesowego
  • 780 044 395
  • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!