Aktualności

30.11.2018

Kolejna duża dotacja w ramach 3.2.1 Badania na na rynek

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszego Klienta na realizację projektu o wartości blisko 43 mln […]
08.11.2018

Sukcesy projektów termomodernizacyjnych – 6 naszych Klientów otrzyma dotację

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pozyskaliśmy dofinansowanie […]
08.11.2018

Kolejny sukces naszego Klienta – Działanie 1.3.1 POPW

W ramach działaarnia 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie dla naszego Klienta na realizację […]
09.10.2018

Projekt naszego Klienta z dofinansowaniem w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszego Klienta na realizację projektu o wartości ponad 7 mln zł. […]
04.10.2018

Sukces naszego Klienta – 2.1 POIR

Z przyjemnością informujemy, iż wśród projektów, które otrzymały rekomendacje do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw znalazł się […]
01.10.2018

Sukces naszych Klientów w Działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne!

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszych Klientów na realizację projektów o wartości blisko 10 […]