Zapraszamy do udziału w programie STRATEGMED. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  • kardiologii i kardiochirurgii
  • onkologii
  • neurologii i zmysłach
  • medycynie regeneracyjnej

Program ma na celu stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu planowane jest na kwiecień 2015.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 220 mln PLN.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie NCBR:

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych—strategmed/