Dofinansowanie w ramach konkursu 1.4.1 mogą otrzymać projekty mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i oprogramowanie mające na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów/usług.

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru: 19.01.2016 r.
 • Zakończenie naboru: 31.03.2016 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kategorie wydatków:

 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny
 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,
 • spłaty rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu
 • nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76

Poziom dofinansowania:

Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania
Mikro przedsiębiorstwa 70 %
Małe przedsiębiorstwa 70 %
Średnie przedsiębiorstwa 60 %

Wartości wydatków kwalifikowanych:

DLA PROJEKTÓW W RAMACH KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ WPROWADZENIE NOWEGO LUB ULEPSZONEGO PRODUKTU LUB USŁUGI:
 • Minimalna wartość: 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość: 4 000 000 PLN
DLA PROJEKTÓW, W KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ WPROWADZENIE NOWEGO LUB ULEPSZONEGO PRODUKTU/USŁUGI BĘDĄCEGO WYNIKIEM PROWADZONYCH WŁASNYCH PRAC B+R W TYM WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH RPO WP 2014-2020.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN