Dla przedsiębiorców zainteresowanych projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czeka pula ponad 2 miliardów złotych. Konkursy ujęte w przyszłorocznym harmonogramie będą mieć znaczący wpływ na podniesienie konkurencyjności polskich firm dzięki unijnym grantom na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

3.2.1 Badania na rynek

800 milionów złotych przeznaczone będzie na wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Osobny konkurs, którego orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 milionów złotych będzie skierowany do branży dedykowanej elektromobilności.
Działanie Planowane ogłoszenie Koniec naboru
3.2.1 Badania na rynek 8 lutego 26 kwietnia

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego to 400 milionów złotych. Wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Planowany termin rozpoczęcia naboru to 20 luty 2017 roku.
Działanie Planowane ogłoszenie Koniec naboru
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 16 stycznia 29 marca

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

900 milionów złotych to kwota przeznaczona na działanie 2.1 polegające na inwestycję w centra badawczo – rozwojowe. To okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć firmę dzięki inwestycji w sprzęt, technologie, aparaturę do celów badawczych.
Działanie Planowane ogłoszenie Koniec naboru
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 3 kwietnia 7 lipca

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Dla przedsiębiorców z województw ściany wschodniej tj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zainteresowanych komercjalizacją wyników prac badawczo–rozwojowych przeznaczony jest konkurs 1.3.1 prowadzący do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Pula środków przeznaczonych na konkurs dla 5 województw to 135 milionów złotych.
Działanie Planowane ogłoszenie Koniec naboru
1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP maj lipiec
W ramach działań inwestycyjnych polegających na wdrożeniu wyników prac badawczych (3.2.1 Badania na rynek oraz 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP) pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości przekraczającej 132,5 mln zł.
Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje związane z wdrożeniem wyników badań, serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
  • 81 444 12 73
  • 780 044 395
  • bok@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!