Do długo wyczekiwanego rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej został już tylko jeden dzień!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w kwietniu ogłosi 3 konkursy. Co nas czeka? Szybka Ścieżka, Demonstrator oraz INNOLOT.

Szybka Ścieżka

2 kwietnia zostanie ogłoszony konkurs dla MŚP w ramach poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tak zwana Szybka Ścieżka. Jest to wielka szansa dla MŚP na realizację innowacyjnych pomysłów przy pomocy unijnych środków finansowych. Prace w ramach projektu muszą obejmować badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, a projekt musi dotyczyć innowacji produktowej – oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi bądź towaru lub usługi znacząco ulepszonego, bądź innowacji procesowej – oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do końca roku. Kwota przeznaczona na ten konkurs w roku 2015 wynosi aż 1 600 mln zł.

Demonstrator

Kolejny konkurs – Demonstrator – zostanie ogłoszony 7 kwietnia w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Jest to szansa dla firm, które chcą uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na prace rozwojowe, by stworzyć instalację pilotażową/demonstracyjną i przetestowanie jej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 7 maja i będzie trwał do 22 czerwca 2015r. Kwota przeznaczona na ten konkurs to aż 1 600 mln zł.

INNOLOT

Trzeci konkurs, który zostanie ogłoszony 16 kwietnia, odbędzie się w ramach programu sektorowego – INNOLOT. W ramach tego programu zostaną sfinansowane badania naukowe i prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Nabór wniosków rozpocznie się 18 maja i potrwa do 17 lipca 2015r. Kwota przeznaczona na ten konkurs to 400 mln zł.