Z przyjemnością informujemy, iż kolejni Klienci otrzymali wsparcie w ramach następujących działań:

 • Działanie 3.2.1 Badania na rynek

  W wyniku procedury odwoławczej projekt naszego Klienta znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

  Wartość projektu to 66 519 999,00 zł. Firma POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA zajmie się wdrożeniem innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®.

  Cieszy nas fakt, iż jest to największy pod kątem kosztów całkowitych projekt w tej edycji konkursu.

  Serdecznie dziękujemy za współpracę przy tworzeniu projektu oraz życzymy dalszych sukcesów.

 • W ramach działania 3.2.1 Badania na rynek możemy pochwalić się 100% skutecznością pozyskując dofinansowanie dla 4 projektów o wartości 153 642 252 zł.
 • Działanie 1.1.1 Szybka Ścieżka

  Czerwcowy etap konkursu Szybkiej Ścieżki okazał się szczęśliwy dla naszego Klienta.

  KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zajmie się opracowaniem innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulującego FRS® (Foil Recycling System) do recyklingu wysoko zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych. Wartość projektu to 6 750 612,39 zł.

  Cieszymy się, że poprzez pomoc w pozyskaniu dofinansowania na tak innowacyjny projekt mamy wpływ na ciągle rozwijającą się branżę recyklingu w Polsce. Dziękujemy KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS za owocną współpracę przy opracowaniu projektu.

 • Od momentu uruchomienia Szybkiej Ścieżki pozyskaliśmy dofinansowanie dla 23 projektów o łącznej wartości blisko 98 mln PLN.
 • Działanie 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

  Spośród 404 wniosków, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, do dofinansowania zostało wybranych 168 projektów.

  Dwa projekty o wartości blisko 5 mln zł opracowane przez ekspertów MSCG zostały wybrane do dofinansowania.

 • W tym działaniu możemy pochwalić się 100% skutecznością w pozyskaniu dofinansowania.
 • Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

  W edycji konkursu dla średnich przedsiębiorstw zespół MSCG opracował 3 projekty, które po ocenie merytorycznej znalazły się wśród rekomendowanych do dofinansowania. Wartość projektów stworzonych przez ekspertów MSCG to blisko 17 mln zł.

  1. ELEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wdroży Platformę Productive24 do budowania wieloplatformowych systemów biznesowych w czasie rzeczywistym przez nie-programistów. Wartość projektu: 1 538 008,97 zł
  2. „ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wdroży do produkcji innowacyjnych stołów montażowych systemu mocowania i spawania ZWT400. Wartość projektu: 2 722 509,18
  3. „BIOWET PUŁAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wdroży do produkcji nowe preparaty weterynaryjne. Wartość projektu: 12 428 908,93 zł

 • Biorąc pod uwagę edycję konkursu dla mikro i małych oraz średnich przedsiębiorstw możemy pochwalić się 100% skutecznością pozyskując dofinansowanie dla 5 projektów o łącznej wartości 22 411 143,01 zł.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy oraz referencjami zrealizowanych projektów zamieszczonych na stronie internetowej.
 • Skontaktuj się z nami:
 • Artur Wójtowicz
  Opiekun Klienta Biznesowego
 • 780 044 395
 • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!