W grudniu 2013 roku ogłoszony zostanie ostatni nabór wniosków w ramach Działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka:

Nabór wniosków rusza 30.12.2013 (do 31.01.2014)

To będzie ostatni konkurs na Działanie 8.2. PO IG,  w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na zakup i wdrożenie systemu informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych z innymi Firmami. Maksymalny próg dotacji to 70% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są:

–  Zakup środków trwałych (infrastruktura sprzętowa: serwery, stacje robocze itp.)

–  Zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)

–  Zakup usług eksperckich (analiza przedwrożeniowa)

–  Zakup usług wdrożeniowych (usługi techniczne, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania)

–  Zakup usług szkoleniowych z dedykowanego oprogramowania

Kwota dotacji na projekt nie może być niższa niż 20 000 złotych. Maksymalna wartość projektu to 50 mln Euro.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dotacjach na systemy informatyczne i od wielu lat współpracujemy z czołowymi producentami i integratorami software w Polsce. Działamy w oparciu o model biznesowy success fee i pobieramy opłaty wyłącznie za sukces, co jest bezpośrednio związane z poziomem naszej skuteczności.