Znany jest już harmonogram konkursów przewidzianych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015. Będzie to 14 konkursów, dla których tegoroczna alokacja przewidziana jest  na poziomie ok 5,06 mld zł. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony już 2 kwietnia w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, natomiast nabór rozpocznie się 4 maja. Będzie on skierowany do MŚP realizujących projektu typu B+R. Dla dużych przedsiębiorców ogłoszenie konkursu przewidziane jest w III kwartale tego roku, a rozpoczęcie naboru zaplanowane jest na IV kwartał.

Jakie konkursy czekają nas w tym roku?

  • Projekty B+R realizowane przez MŚP i duże przedsiębiorstwa,
  • Projekty B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
  • Sektorowe projekty B+R,
  • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (m.in. Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP, bony na innowacje dla MŚP),
  • Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
  • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
  • Badania naukowe i prace rozwojowe (strategiczne programy badawcze dla gospodarki, projekty aplikacyjne, rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki).

 

Harmonogram dostępny jest na stronie http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/.