Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych, województwa pracują nad sporządzeniem harmonogramów planowanych konkursów na rok 2015. W większości są to jeszcze harmonogramy wstępne i mogą podlegać uszczegółowieniom oraz aktualizacjom. Aktualnie harmonogramy posiada 5 województw:

  • Województwo podkarpackie:

Harmonogram województwa podkarpackiego

  • Województwo pomorskie:

Harmonogram województwa pomorskiego

  • Województwo lubuskie:

Harmonogram województwa lubuskiego

  • Województwo podlaskie:

Harmonogram województwa podlaskiego

  • Województwo śląskie:

Harmonogram województwa śląskiego