NUTRITECH – nowy nabór dla branży spożywczej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Cele programu to:

✅ Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania  przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).

✅ Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.

✅ Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
  • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł. 

Poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa Na badania przemysłowe Na badania przemysłowe z uwzgl. premii Na eksperymentalne prace rozwojowe Na eksperymentalne prace rozwojowe z uwzgl. premii Na prace przedwdrożeniowe – de minimis Prace przedwdrożeniowe, Pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych
Mikro 70% 80% 45% 60% 90% 50%
Małe 70% 80% 45% 60% 90% 50%
Średnie 60% 75% 35% 50% 90% 50%
Duże 50% 65% 25% 40% 90% n/d

 

W przypadku zainteresowania powyższym konkursem zapraszamy do kontaktu.

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.