Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji zwiększyła się o nową specjalizację – Innowacyjne Technologie Kreacyjne. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że na wsparcie w ramach nowej perspektywy będą mogły liczyć:

  • firmy działające w branży gier komputerowych (komputery, tablety, konsole)czy
  • firmy inwestujące we wzornictwo (np. projektanci ubrań, mebli)
  • firmy inwestujące w produkcję audiowizualną.
  • uczelnie prowadzące badania w tym zakresie będą mogły zostać beneficjentami w ramach nowej Inteligentnej Specjalizacji.

 

Środki na wymienione działania będą przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych. Włączenie na listę nowej Inteligentnej Specjalizacji nastąpiło dzięki działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy pamiętać, że dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja nie ma charakteru zamkniętego. Ma on na celu określenie priorytetowych obszarów działań w zakresie badań, rozwoju oraz innowacyjności, w związku z tym będzie aktualizowany stosownie do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych w Polsce, Unii Europejskiej jak i na świecie.