NCBR ogłosił harmonogram naborów w konkursach przewidzianych na rok 2015. Na ten okres przewidziana jest ogromna pula środków, dlatego też firmy, które zamierzają startować w konkursach powinny już rozpocząć prace przygotowawcze.

Uruchomionych będzie:

  •  siedemnaście programów i działań,
    • w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

 

Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

„Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBR było pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i  średnich technologii.

W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR:

  •  INNOLOT
  •  INNOMED
  •  oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.

 

Pierwszy z tegorocznych naborów rozpocznie się już 15 stycznia w programie LIDER. Harmonogram dostępny jest na stronie NCBR. W ramach konkursów organizowanych przez NCBR dostępne będą środki unijne oraz krajowe.