Najbliższe nabory dla miroprzedsiębiorstw realizujących projekt na terenie woj. lubelskiego:

* styczeń 2012 – konkurs dla mikroprzedsiębiorstw działających powyżej 2 lat, realizujących projekt na terenie woj. lubelskiego

* marzec 2012 – konkurs dla mikroprzedsiębiorstw działających poniżej 2 lat, realizujących projekt na terenie woj. lubelskiego

MSCG posiada bardzo wysoką skuteczność w pozyskiwaniu dotacji oraz atrakcyjny model współpracy w oparciu o sukces aplikacji. W ostatnim naborze dla mikroprzedsiębiorstw, wszystkie 26 aplikacji przygotowanych przez konsultantów MSCG otrzymały wnioskowane wsparcie zajmując czołowe miejsca na liście rankingowej.

Serdecznie zaprawszamy do współpracy.