Program Patent Plus – nabór sierpień/wrzesień 2014

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Projekt może obejmować dofinansowanie zarówno etapu I i etapu II albo wyłącznie etapu II oraz może dotyczyć więcej niż jednego wynalazku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
1.       ETAP I:
a)      badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
b)      analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;
c)       opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.

2.       ETAP II:
a)      zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC lub w trybie PCT;
b)      wejście w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent.

Maksymalna kwota dofinansowania – 800 000 zł.
Maksymalny okres realizacji Projektu – 36 miesięcy.

POZIOM DOFINANSOWANIA
% intensywności pomocy publicznej mikro- i mali przedsiębiorcy
– Badania podstawowe – 100 %
– Badania przemysłowe – 70 %
– Prace rozwojowe – 45 %

% intensywności pomocy publicznej średni przedsiębiorcy
– Badania podstawowe – 100 %
– Badania przemysłowe – 60 %
– Prace rozwojowe – 35 %

Do wsparcia kwalifikują się:
– Koszty wynagrodzeń
– Koszty podwykonawstwa, w tym usług doradczych
– Koszty ogólne i operacyjne