Do 17.12.2014r. MŚP mogą ubiegać się o wsparcie w ramach filaru Przywództwo przemysłowe.

horyzont-2020-instrument-msp

  • Poziom dofinansowania-  70% kosztów kwalifikowalnych
  • Ryczałt kosztów ogólnych na poziomie 25%

 

Na co można uzyskać wsparcie?
Dofinansowanie udzielane jest na projekty obejmujące badania mające na celu zastosowanie nanotechnologii oraz materiałów zaawansowanych w przemyśle.  Wyniki badań powinny w sposób innowacyjny obejmować dotychczas znane technologie i prowadzić do ich komercjalizacji po zakończeniu realizacji projektu.

Zakres : Instrument MŚP składa się z trzech oddzielnych faz oraz coachingu i mentoringu usług dla beneficjentów. Uczestnicy mogą aplikować w ramach fazy 1, w celu zastosowania wyników w późniejszym terminie do fazy 2, lub bezpośrednio do fazy 2.

Faza 1 obejmuje, studium wykonalności opracowane w celu weryfikacji m.in. technologii, innowacyjności pomysłu oraz koncepcji komercjalizacji. Wniosek powinien zawierać wstępny plan biznesowy oparty na proponowanym pomyśle/koncepcji.

  • Finansowanie będzie udzielane w formie ryczałtu w wysokości 50 000 euro. 
  • Projekty powinny trwać około 6 miesięcy.

 

W fazie 2  będą wspierane innowacyjne projekty, które dotyczą konkretnego wyzwania i które wykazują wysoki potencjał w zakresie konkurencyjności firmy. Działania powinny koncentrować się na działaniach innowacyjnych, takich jak demonstracja, testowanie prototypów, miniaturyzacja, wzornictwo, powielanie rynkowe i tym podobnych mających przynieść innowacyjny pomysł (produkt, proces, serwis itd.) do przygotowania do komercjalizacji.

  • Wartość dofinansowania od € 500.000 do 2,5 mln.
  • Okres realizacji projektu od 12 do 24 miesięcy.

 

W fazie 3, MŚP mogą korzystać z pośrednich środków oraz usług pomocniczych, jak również dostępu do instrumentów finansowych wspieranych w ramach dostępu do finansowania ryzyka prac. Wybrani beneficjenci mogą skorzystać coachingu i mentoringu.