Green Industry Innovation – Norweski Mechanizm Finansowy
Termin składania wniosków upływa 28 maja 2014 o godz. 13.00.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

MSP prowadzące działalność gospodarczą przynajmniej 1 rok podatkowy. Partnerami w projektach mogą być: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i z Norwegii.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Opracowanie/Rozwój, wdrożenie i inwestycja w innowacyjne technologie przyjazne środowisku.
 • Rozwój zielonych produktów i usług.
 • Opracowanie/Rozwój i wdrożenie bardziej proekologicznych procesów produkcyjnych, a także
 • Szkolenie, podnoszenie świadomości oraz weryfikacja, jako działania uzupełniające powiązane z powyższymi działaniami.

Okres realizacji projektu: max. 28 miesięcy do dnia 30.04.2017
Minimalna kwota dotacji: 170 000 euro
Maksymalna kwota dotacji: 1 500 000 euro.
Poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Premiowane będą projekty obejmujące partnerstwo polsko-norweskie (20% wagi punktów). W celu umożliwienia znalezienia partnera norweskiego możliwe jest finansowanie kosztów podróży do Norwegii przeznaczonych na ten cel (ryczałt do wysokości 1200 EUR na jeden podmiot). Termin składania wniosków o zwrot kosztów upływa 30.04.2014r.

Wydatki kwalifikowalne:

 • nabycie środków trwałych i WNiP,
 • wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu – zarządzanie projektem,
 • usługi doradcze,
 • wydatki na badania i rozwój,
 • szkolenia,
 • promocja.

Inne istotne informacje:

 • Projekt można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 • Możliwość zaliczkowania do 20% wartości dotacji.
 • Wkład własny: środki własne, zewnętrzne źródła finansowania, wynagrodzenia pracowników.