MSCG pozyskało dofinansowanie w ramach międzynarodowego programu Norway Grants „Innowacje w zakresie zielonych technologii”

Odnosimy kolejne sukcesy!

MSCG pozyskało dotację w ramach międzynarodowego programu Norway Grants „Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Jest to program rozwoju biznesu zmierzający do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym „ekologizację” istniejących, oraz zielonych innowacji.

Motto programu: Dobre dla firmy, dobre dla środowiska. Wszystkie projekty, które mają być finansowane w ramach niniejszego programu muszą dążyć do ostatecznego wyniku poprawy ekologiczności przedsiębiorstw. Najwyższy stopień transparentności, odpowiedzialność oraz efektywność finansowa jak również zasady dobrego zarządzania, zrównoważonego rozwoju, równości płci oraz równych szans powinny być stosowane przy realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu jest zbudowanie innowacyjnej linii do sortowania odpadów z tworzyw sztucznych w obszarach wiejskich w Polsce, poprzez rozwój i wdrażanie nowych technologii. Realizacja projektu przyczyni się również do stworzenia miejsc pracy przyjaznych środowisku.