Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  7 maja 2015 roku ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” na prace związane z rozwojem i testowaniem innowacyjnych produktów czy technologii. Nabór wniosków potrwa do 22 czerwca 2015 r.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 500 mln PLN.

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);

2) 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt równowartości 15 mln euro.

„Stawiamy na konkretne efekty polskich innowacji. Naszym celem jest, aby polskie firmy zdobywały i utrzymywały przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac badawczo rozwojowych. Środki z NCBR umożliwią najlepszym z nich realizować wybiegające w przyszłość projekty, które będzie można sprawdzić i przetestować w wersji demonstracyjnej” – prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

 

Szczegółowa dokumentacja do konkursu jest dostępna na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/