Kredyt na innowacje technologiczne – FENG 2021-2027

planuje ogłoszenie konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027.

Kredyt na innowacje technologiczne to szansa dla przedsiębiorstw na pozyskanie dofinansowania na wdrożenie innowacji technologicznych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznej, która polegać może na:

✔ zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo,

✔ wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Ogłoszenie konkursu: I kwartał 2023

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Maksymalna wartość dofinansowaniaBrak limitu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln euro

Intensywność wsparcia: max. 70%, wg. mapy pomocy regionalnej (https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski)

GŁÓWNE KATEGORIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

✔ Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej.

✔ Zakup, wytworzenie środków trwałych.

✔ Zakup robót i materiałów budowlanych.

✔ Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

✔ Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

PROCES APLIKOWANIA O PREMIĘ TECHNOLOGICZNĄ:

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami dostępnymi pod adresem https://mscg.pl/case-study/, a w przypadku zainteresowania powyższym konkursem zachęcamy do kontaktu:

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.

UWAGA! Ze względu na planowane ogłoszenie nowego konkursu w I kwartale 2023 roku niniejsze informacje dotyczą poprzedniego naboru wniosków. Po opublikowaniu dokumentacji nowego naboru przedstawione informacje mogą ulec zmianie.