Kredyt Ekologiczny- szansa na zieloną modernizację Twojego przedsiębiorstwa

Kredyt ekologiczny to wyjątkowa inicjatywa skierowana do przedsiębiorców, którzy planują zmodernizować swoją infrastrukturę w sposób sprzyjający ochronie środowiska. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Działanie 3.01, firmy mają możliwość uzyskania dofinansowania na projekty mające na celu znaczną redukcję zużycia energii pierwotnej.

Cele programu:

Głównym celem kredytu ekologicznego jest wspieranie działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Inwestycje objęte programem mogą dotyczyć:

 • modernizacji budynków i infrastruktury pod kątem energooszczędności, w tym termomodernizację
 • wymiany lub modernizacji urządzeń i linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie
 • zmiany źródeł energii na bardziej ekologiczne
 • instalacji systemów zarządzania energią

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego?

Program jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także małych i średnich spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps), prowadzących działalność na terenie Polski.

Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki związane z:

 • nabyciem środków trwałych
 • nabyciem robót i materiałów budowlanych
 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, know-how
 • kosztami studiów, ekspertyz i projektów technicznych

Poziom dofinansowania wynosi od 25% do 80%  w zależności od rodzaju wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Jak wygląda proces aplikowania?

 1. Wniosek o kredyt: przedsiębiorca składa wniosek o kredyt ekologiczny do banku komercyjnego.
 2. Promesa kredytowa: po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.
 3. Ocena wniosku: BGK ocenia wniosek i przyznaje promesę premii ekologicznej.
 4. Umowa kredytowa: przedsiębiorca zawiera umowę kredytową z bankiem komercyjnym.
 5. Umowa z BGK: BGK podpisuje umowę o dofinansowanie projektu.
 6. Wypłata premii: BGK wypłaca premię ekologiczną w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu.

Nabór wniosków trwa od 25 kwietnia 2024 r. do 25 lipca 2024 r.

To tylko przykładowe inwestycje związane z kredytem ekologicznym:

 • Wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (przede wszystkim w przypadku wprowadzania bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie od procesów stosowanych dotychczas);
 • Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych (przede wszystkim w przypadku wprowadzenia na rynek produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii);
 • Zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii np.: systemy zarządzania energią w budynkach lub systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii;
 • Termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe, itp.);
 • Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła, w tym kogeneracja;

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższym konkursem skontaktuj się z nami!

Przygotuj swoją firmę na przyszłość, inwestując w zieloną modernizację z kredytem ekologicznym.

Artur Wójtowicz

Menedżer ds. kluczowych klientów

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.