Kolejny sukces naszego Klienta – Działanie 1.3.1 POPW

W ramach działaarnia 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie dla naszego Klienta na realizację projektu o wartości ponad 2 mln zł.

Firma GRANCOLOR wdroży innowacyjną technologię produkcji koncentratów barwiących osadzonych na polipropylenie o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych.

Cieszymy się, że nasza pomoc przy pozyskaniu finansowego wsparcia zakończyła się sukcesem, a firma otrzyma 70% dofinansowania na realizację wyżej wymienionego projektu. Dziękujemy za zaufanie.

100% SKUTECZNOŚĆ. W ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP pozyskaliśmy dofinansowanie dla 13 projektów o łącznej wartości blisko 90 mln PLN.

ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH. Działamy w modelu success fee pobierając wynagrodzenie wyłącznie za przyznanie dofinansowania na realizację Państwa projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

Artur Wójtowicz

Opiekun Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy!