W dniu 08.04.2014r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach  konkursu do Działania 1.4. POIG w 2013–2014 r. „Wsparcie projektów celowych”. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 115 projektów  na łączną kwotę dofinansowania  253,9 mln PLN w tym:

  • przedsiębiorcy  posiadający status mikro-, mały lub średni przedsiębiorca (MSP) – 63 wnioski, łączna wartość dofinansowania 161,8 mln PLN
  • przedsiębiorcy  inni niż  mikro-, mały lub średni przedsiębiorca –  52 wnioski, łączna wartość dofinansowania 92,1 mln PLN

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/art,2668,zakonczenie-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-szybkiej-sciezki-proces-od-zamkniecia-naboru-wnioskow-do-momentu-ogloszenia.html