Z przyjemnością informujemy, iż kolejni Klienci otrzymali wsparcie w ramach działań:

  • Działanie 1.1.1 PO IR Szybka Ścieżka – do realizacji przeszedł kolejny, 15-sty projekt. W chwili obecnej zarządzamy 15 projektami na kwotę przekraczającą 53 mln zł.
  • Działanie 1.3.1 PO PW – Wdrażanie innowacji przez MŚP – do dofinansowania rekomendowane zostały 33 projekty, w tym 3 projekty przygotowane przez konsultantów MSCG, które zajęły czołowe miejsca na liście rankingowej. Wartość projektów to ponad 23 mln zł.
  • 2.1.1 RPO Województwa Mazowieckiego – e-usługi dla MazowszaW ramach konkursu do dofinansowania zostało rekomendowanych 27 projektów, w tym 2 projekty autorstwa MSCG, które otwierają listę rankingową z najwyższą punktacją przyznaną w konkursie.
  • Kolejne 3 firmy uzyskały wsparcie zajmując najwyższe noty na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i wybrały MSCG jako wykonawcę Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Konsultanci MSCG do tej pory wsparli 10 przedsiębiorstw z sektora MŚP we wdrażaniu zasad CSR do praktyki biznesowej. Efektem działań są przede wszystkim: zacieśnianie relacji z interesariuszami, budowanie relacji z personelem,  zwiększenie świadomości ekologicznej czy podejmowanie działań mających na celu minimalizację wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne.
Zapraszamy do zapoznania się z referencjami oraz ofertą naszej firmy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu:

  • 780 044 399
  • 81 444 12 73
  • bok@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!