Z przyjemnością informujemy, iż kolejni Klienci otrzymali wsparcie w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka)

  W lipcowym etapie naboru spośród 369 wniosków dokonano oceny merytorycznej 325 wniosków.

  Do dofinansowania zostały rekomendowane 52 projekty (8 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, 44 zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie), w tym projekt naszego Klienta, którego wartość to ponad 6 mln zł.

  Z przyjemnością informujemy, iż od momentu uruchomienia działania „Szybka Ścieżka” eksperci MSCG pozyskali dofinansowanie dla 20 projektów o łącznej wartości przekraczającej 82 mln zł.

 • Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia zakończyło się sukcesem dla naszych Klientów. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 26 projektów w tym 4 projekty przygotowane przez ekspertów MSCG. Warto zaznaczyć, iż projekt naszego Klienta znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Łączna wartość projektów naszych Klientów to blisko 20 mln zł. Serdecznie gratulujemy sukcesów i wierzymy, że pozyskane dofinansowanie przełoży się na znaczny rozwój przedsiębiorstw zlokalizowanych na terytorium Polski Wschodniej.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszych Klientów w ramach działań:
 • Działanie 1.2 Badania celowe
  Sukces 3 naszych Klientów, których łączna wartość projektów to 6,5 mln zł.
 • Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo – rozwojowa w przedsiębiorstwach
  Pozyskaliśmy w ramach tego działania dofinansowanie dla 4 naszych Klientów, których łączna wartość projektów przekracza 5,5 mln zł.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego:
 • Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego to sukces naszego Klienta, którego wartość projektu to blisko 8 mln zł.
Dotacje na rozwój eksportu:
 • W ramach działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszego Klienta, którego wartość projektu przekracza 1 mln zł.
MSCG to zespół doświadczonych ekspertów – doktorów, inżynierów, ekonomistów, prawników. Członkowie zespołu mają za sobą wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków unijnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu:

 • 780 044 395
 • 81 444 12 73
 • bok@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!