18 maja 2015r. rozpocznie się nabór w ramach programu rozwoju innowacyjnego lotnictwa INNOLOT, potrwa do 17 lipca 2015r. Alokacja w ramach konkursu wynosi 400 mln zł.

Cały proces będzie przeprowadzony za pomocą systemu informatycznego NCBiR. Wyniki mają być ogłoszone około 90 dni po zakończeniu naboru, a więc w połowie października 2015 i zostaną zaprezentowane w formie tzw. demonstratorów technologii.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Konsorcja przedsiębiorstw

 

Wspierane będą firmy branży lotniczej, tworzące nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne mogące mieć zastosowanie w lotnictwie.

Jakie działania będą wspierane?

Na dofinansowanie z programu INNOLOT liczyć mogą firmy, które chcą przeprowadzać innowacyjne badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe w dziedzinie lotnictwa. Są to między innymi:

  • Innowacyjne systemy napędowe;
  • Innowacyjne wiropłaty;
  • Systemy sterowania samolotem;
  • Budowa samolotów lekkich;
  • Małe bezzałogowe statki powietrzne (drony).

 

Wszystkie działania muszą wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Łączna alokacja środków na to działanie wynosi 400 mln zł, z czego 300 mln przeznaczono na projekty z grupy A – czyli takich, gdzie liderem konsorcjum jest duże, średnie, małe lub mikro-przedsiębiorstwo. 100 mln zł przeznaczone będzie dla grupy B – tam na czele projektu stać mogą jedynie średnie, małe lub mikro-przedsiębiorstwa.

Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosi:

  • Konsorcja, których liderem jest duże, średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo (grupa A) – 50 mln zł
  • Konsorcja, których liderem jest  średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo (grupa B) – 7,5 mln zł.

 

„Transport lotniczy to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego nowe technologie, które powstaną dzięki programowi InnoLot mogą stanowić koło zamachowe dla innych krajowych inteligentnych specjalizacji” prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Szczegółowa dokumentacja do konkursu jest dostępna na stronie NCBiR: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/