INNOLOT to program sektorowy, który finansuje badania naukowe oraz prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.

Program INNOLOT to polski odpowiednik europejskiego CleanSky – projektu, który w UE  ma dać impuls branży lotniczej i poprawić jej konkurencyjność w starciu ze światem.

Beneficjentami programu INNOLOT są:

  • konsorcja naukowo-przemysłowe, których liderami są przedsiębiorcy.

Celem będzie przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Środki finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie konkretnych projektów, które zakończą się wdrożeniami, budową prototypu i skierowaniem wyrobu do produkcji.

Beneficjenci będą wyłaniani w konkursie w ramach dwóch grup:

  • gdzie liderem konsorcjum jest firma z sektora MŚP,
  • gdzie liderem może być przedsiębiorca każdej wielkości.

Budżet programu to aż 500 mln PLN.

Udział w budżecie programu stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa  wynosi 40%.  Pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program będzie realizowany  do roku 2018.

Planowany nabór: kwiecień 2015 r.

Więcej informacji o programie INNOLOT można znaleźć na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/

Zapraszamy do udziału!