GO_GLOBAL.PL – program sektorowy dla nowatorskich firm wchodzących na rynki światowe.

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez NCBiR już w II kwartale 2015 roku rusza kolejny nabór do programu sektorowego GO_GLOBAL.PL. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuuje działania przeznaczone dla wsparcia młodych i ambitnych firm komercjalizujących wyniki prac B+R w zakresiezaawansowanych technologii na rynkach globalnych. Poprzednie edycje spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. W ramach pomocy de minimis wartość dofinansowania projektu może wynosić do 200 000 zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla kogo?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii w przemyśle lub sektorze usług wysokiej techniki.

Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:

  • Wypracowanie kompleksowej strategii wejścia na wybrane rynki światowe
  • Przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych
  • Weryfikację opracowanej strategii

Do tej pory w wyniku dofinansowania można było pokryć koszty usług doradczych i równorzędnych, nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych czy wynagrodzeń dla pracowników.

Ponowny nabór do programu będzie opierał się na tych samych założeniach. Dotychczas ponad 80% beneficjentów udało się znaleźć przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych a co piąty beneficjent otworzył biuro lub przedstawicielstwo na rynku zagranicznym w wyniku realizacji Projektu. NCBiR przewiduje, że program w dalszym ciągu będzie stanowił istotny bodziec do rozwoju polskich firm komercjalizujących wyniki prac B+R i umożliwi im zaznaczenie swojej obecności na rynkach globalnych poprzez pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz inwestorów kapitałowych.