Już w połowie lipca ogłoszony zostanie konkurs w ramach programu Gekon. Program ma na celu wsparcie finansowe projektów ukierunkowanych na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na uzyskanie efektu ekologicznego.

Inwestycje muszę się wpisywać w przynajmniej jeden z poniższych obszarów:

 • Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
 • Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
 • Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Wnioskodawcą w ramach Konkursu może być:

 • Przedsiębiorstwo
 • Konsorcjum naukowe w skład których wchodzi co najmniej 1 jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej 1 przedsiębiorca; Liderem takiego Konsorcjum jest przedsiębiorstwo.
 • Grupa przedsiębiorców, w skład której wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Poziom dofinansowania

 1. Dla fazy B+R wysokość dofinansowania wynosi od 500 tys. zł do 10 000 tys. zł.
 2. Dla fazy Wdrożeniowej wysokość dofinansowania wynosi do 20 000 tys. zł, ale nie więcej
  niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R.
 3. Warunkiem dofinansowania fazy B+R jest co najmniej 20% udział przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr 780 044 395.