Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

W I kwartale 2023r. planowane jest ogłoszenie konkursu „Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych” z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jest to start nowej perspektywy w województwie lubelskim.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na kompleksowe wsparcie promocji oferty oraz internacjonalizację MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), w szczególności:

  • analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne,
  • wsparcie w opracowaniu oraz wdrożeniu strategii wejścia MŚP na rynek zagraniczny,
  • udział w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

Dotacja pozwoli na wdrożenie kompleksowej strategii eksportowej oraz wzrost udziału eksportu produktów i usług będących w Państwa ofercie.

UWAGA! Ze względu na planowane ogłoszenie konkursu w I kwartale br. powyższe informacje, po opublikowaniu dokumentacji, mogą ulec zmianie.

Artur Wójtowicz

Doradca Klienta Biznesowego

780 044 395

artur.wojtowicz@mscg.com.pl

Zapraszamy do współpracy.