Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu Demonstrator+. Ma ono wspierać badania naukowe i prace rozwojowe w skali demonstracyjnej. 

Poprzez program Demonstrator+, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce wzmocnić współpracę pomiędzy polskim środowiskiem naukowym i biznesowym. Dlatego też, przedsięwzięcie jest adresowane do:

  • przedsiębiorców
  • konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorcy, w tym spółki, których udziałowcami są organizacje badawcze i przedsiębiorcy.

 

Celem Przedsięwzięcia jest:

  • wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:

• dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;
• budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.

Projekty realizowane w ramach Przedsięwzięcia powinny opierać się na:

  • wiedzy wynikającej z wcześniej zrealizowanych prac badawczych m.in. finansowanych ze środków publicznych (tj. np. w ramach projektów badawczych rozwojowych, projektów badawczych zamawianych, projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej oraz projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe dofinansowane ze środków UE).

 

Nabór wniosków rozpoczyna się już w maju 2015 roku!

Więcej informacji o przedsięwzięciu DEMONSTRATOR  + można znaleźć na stronie NCBR:
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/