Dokumentacja do konkursu INNOLOT – innowacyjne lotnictwo ogłoszona!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”. Budżet konkursu to 400 000 000 zł. O dofinansowanie w ramach tego programu mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorcy,
  • Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Nabór wniosków będzie trwać od 18 maja do 17 lipca 2015r.

Cała dokumentacja dostępna jest pod linkiem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/