07.04.2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dokumentację do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.2 ”Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Cała dokumentacja dostępna jest pod linkiem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/

Nabór wniosków ogłoszony zostanie 7 maja 2015r i trwać będzie do 22 czerwca 2015r. W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.