Dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z regionu województwa lubelskiego cieszyło się Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

7 kwietnia 2017 roku Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła ocenę projektów i tym samym przedstawiła listę projektów, które zostały zweryfikowane pozytywnie.

Wśród 193 pozytywnie ocenionych i skierowanych do dofinansowania wniosków ogłoszonych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości znalazły się 2 projekty naszych Klientów opracowane przez ekspertów MSCG o łącznej wartości blisko 6 mln zł.

 • AKPOL Adam Kuś

  Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie – MSPG (Monochromatic Sealable Polyethylene Granules)

  3 647 707,89 PLN

 • Agroplast Marcin Łopąg

  Wzrost konkurencyjności firmy AGROPLAST Marcin Łopąg poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i rozpoczęcie produkcji pięciopozycyjnej głowicy HD

  2 074 008,04 PLN

W perspektywie 2014 – 2020 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pozyskaliśmy dofinansowanie dla 10 projektów, których łączna wartość przekracza 23,5 mln zł.

Głęboko wierzymy, że przyznane dofinansowanie w dużym stopniu przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego oraz pozwoli na wzrost konkurencyjności lubelskich przedsiębiorców na arenie ogólnopolskiej.

 • Skontaktuj się z nami:
 • Artur Wójtowicz
 • 780 044 395
 • artur.wojtowicz@mscg.com.pl