W dniu 16 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Działania 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Do dofinansowania wybranych zostało 115projektów (co stanowi 40,5% wszystkich złożonych wniosków), które uzyskały co najmniej 70 pkt. o łącznej wartości dofinansowania 134 214 161,06 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie wnioski sporządzone przez MSCG zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Działania. Jeden z naszych projektów znalazł się na podium listy rankingowej, zajmując 3 miejsce i uzyskując 91 punktów na ocenie merytorycznej.

Serdecznie gratulujemy naszym Klientom i dziękujemy za okazane zaufanie!