Z przyjemnością informujemy, iż wśród projektów, które otrzymały rekomendacje do dofinansowania w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka Ścieżka) znalazł się projekt naszego Klienta.

Spośród 59 wniosków, które wpłynęły w ramach marcowej rundy konkursu, dokonano oceny merytorycznej 51 wniosków.

Do dofinansowania zostało rekomendowanych 16 projektów, w tym projekt naszego Klienta o wartości blisko 7 mln PLN.

Jednocześnie informujemy, iż od momentu uruchomienia Szybkiej Ścieżki to już 26 projekt dla którego pozyskaliśmy dofinansowanie. Łączna wartości projektów dla których pozyskaliśmy dofinansowanie w tym działaniu to blisko 113 mln PLN.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:

  • Artur Wójtowicz
    Opiekun Klienta Biznesowego
  • 780 044 395
  • artur.wojtowicz@mscg.com.pl
Zapraszamy do współpracy!